FTM Forum

Full Version: arkels wielerjaarspel 2015
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Hallo allemaal,

Als er mensen zijn die interesse hebben om een wielerjaarspel te spelen mail maar even naar peterwendela@live.nl en ik stuur je de spelregels.

Alvast een fijne jaarwisseling en een sportief en gezond 2015.

Groeten, Muilie   Smile
Ik ben iig benieuwd naar de spelregels Muilie: k_scholten@hotmail.com