FTM Forum

Full Version: Giro 2015
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Wildcard naar CCC, ploeg van Rebellin, Schumacher, Bole en Smzyd. Grappig, waarom niet. 
Redelijk onverwacht inderdaad, maar ik vind het wel te prijzen! Rebellin zet al een tijdje aardige resultaten neer op een 'schone' manier. Probleem in de wielersport blijft het meten met twee maten. Waarom Rebellin en Schumacher geen tweede kans, terwijl Schleck, Contador, LL Sanchez, Kreuziger, Ulissi, Pellizotti etc. allemaal op het hoogste niveau mogen koersen.
Effe over 2016 en de Giro in Gelderland. Wat moet sowieso in het parcours worden opgenomen? Welke hellingen hebben jullie voorkeur? Kennen jullie er een paar? Ik zou zeggen: de Posbank. Dichtst bij mijn huis.

Zie: http://www.gelderlander.nl/regio/arnhem-...-1.4746812