FTM Forum

Full Version: Tour de France (15+5) Spel (min. 31.000 euro aan prijzen)
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Het Tour de France (15+5) Spel 2017 gaat starten op zaterdag 1 juli 2017 om 15:15 uur. 

Iedere deelnemer vult 15 basisrenners en 5 reserverenners in en stelt hiermee zijn eigen team samen. Als een renner niet start aan een etappe, dan neemt de eerstvolgende reserve zijn plaats in. De punten van de uitvaller blijven staan en de punten van de reserve gaan pas tellen vanaf het moment van invallen.

Het spel kost 10 euro per team en we starten met minimaal 31.000 euro aan prijzen met een eerste prijs van 1.779,62 euro (450 prijzen in het algemeen klassement).

Er zijn 21 etappes met per etappe 365 euro aan prijzen (100, 70, 50, 40, 30, 25, 20, 15, 10, 5). 

De "Nul punten Jackpot" staat op 1.500 euro en gaat naar het team dat aan het einde van de Tour de France (15+5) nog steeds op 0 punten staat. 

Daarnaast is er in totaal 365 euro aan prijzen voor de teams die niet op 0 punten eindigen, maar wel de minste punten hebben van de overige teams (100, 70, 50, 40, 30, 25, 20, 15, 10, 5).

Ten slotte is er 335 euro gereserveerd voor de beste subleagues (100, 75, 50, 35, 25, 20, 15, 10, 5 euro) waarmee je samen met vrienden, kennissen, familie en collega's een leuke extra prijs kunt winnen.

[Image: TourdeFranceBanner2017v3.jpg]