FTM Forum

Full Version: fout in race stand
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
hi Mac,

Er is een foutje in de race stand betreffende het aantal bekers.
Ik had de winnaar van de ao in mijn team, en vorige week had ik ook winnaar basic in mijn team. Maar ik heb toch maar 1 beker in de race stand. Kun je hier naar kijken?

gr Paul
ja ga ik vandeweek doen
Ter info: het is Federer bij de AO die geen beker oplevert. Daar zit het foutje.
fixed
thx namens allen met Federer in de AO.